5 วันเกิดจะมีแต่ความรวย

จันทร์

เป็นช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลง ต้องอดทน มีสติ ยึดมั่นศีลธรรม
ในครึ่งปีหลัง จะเริ่มพลิกฟื้น ทำอะไรได้ เริ่มเลย จะได้เริ่มต้นเรียนรู้งานให ม่ สิ่งให ม่
เช่น กำลังเห็นช่องทางออนไลน์ที่จะทำธุรกิจเล็กเป็นของตนเอง งานด้านขายออนไลน์
งานที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม การขนส่งเดลิเวอรี่ จะซื้อง่ายขายคล่อง
อังคาร

ดว งชะต าพลิกฟื้น จะส่งผลให้กับคนที่เป็นคนดี สร้ างบุญ สร้ างกุศล
พ้นโพยภั ย หมดเคร าะห์ หมดโศ ก ชีวิตต่อจากนี้รุ่งโรจน์ โล่งอกได้แล้ว จากนี้เป็นต้นไปดว งชะต าจะมีแต่สิ่งดี
มีเกณฑ์ได้บ้ านให ม่ มีเกณฑ์ได้รถใ หม่ จะเกิ ดลาภผลพูนทวี เปลี่ยนแปลงดว งชะต า เพื่อน แฟน สามี ภรรย า มีมิตร เกื้อกูล หนุนส่ง
พุธ

มีด วงชะต าสดใส เจริญก้าวหน้าได้เพร าะมีปัญญาดีไม่ค่อยตก ระกำลำบ ากนักเพร าะเอาตัวร อ ด ได้ดีเสมอ
อุปนิ สั ย เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการติดต่อเจรจา มีศิลปะ ในการพูดที่ผู้คนยอมรับเหมาะ
ที่จะทำการค้ าขาย หรือ ธุรกิจต่ าง มากกว่ารับร าชการ มีสติปัญญาดี มีความฉลาดเฉลียว
แต่ความจำไม่ค่อยดี ชอบลืม เป็นคนปรับตัว เก่ง รักธรรมชาติ ไม่อวดเก่ง เป็นคนนอบน้อมดี
รู้จักกาลเทศะ ชอบการศึกษาหาความรู้ อ่ า นใจคนเก่ง มีฝีมือเชิงประดิษฐ์ เป็นคนเจ้าชู้ หลายใจ
เก็บเงิ นไม่อยู่ ถ้าเก็บอยู่ มักมีเ รื่ อ งให้ใช้จ่ายหมดไป ความคิดไม่อยู่นิ่ง เปลี่ยนต ามอารมณ์ เป็นคนขี้เ บื่ อง่าย ทนได้ไม่นาน
ศุกร์

ลังผ่านมรสุมชีวิตมาหมาดยังทำให้ชีวิตช่วงแรกยังอยู่ในช่วง เ บื่ อ เซ็ง ติดขัด มีปั ญหา ทำไรไม่ลงตัว มึน ເครียດ เ บื่ อ เซ็ง แต่ก็เป็น ช่วงสั้นช่วงนี้เท่านั้นแหละ
เพร าะหลังจากผ่านเดือนนี้ไปแล้ว ดว งชะต าท่านหลังจากนี้เป็นต้นไป มีโอกาสตั้งตัวได้
ทุกอย่ างจะเปลี่ยนไปในทางที่ดี มีโอกาสร่ำร วย โช คดี เ งินทองไหลมาเทมา คนที่ทำงานเกี่ยวกับเดินทาง
การขนส่งต่ าง จะประสบโ ชคประสบชัย และท่านยังมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้โช คใหญ่
เลทะเบี ยนรถคนใกล้ตัว มีเกณฑ์จะให้โช คใหญ่ มีเกณฑ์มีโอกาสจับเงิ นก้อน ได้ปลดห นี้สิน
เสาร์

ด วงชะต าของท่านที่ได้เกิ ดในวันนี้มักจะพาลพบคนไม่ดีซะมากพรรคพวกเพื่อนฝูง
ไม่ดีจะเยอะกว่าที่ดีให้s ะวั งเ รื่ อ งการคบกันให้มาก โบร า ณท่านว่าคบคนพาลคนพาลพา….
ไปหาผิดแยกให้ออกระหว่างเพื่อนกับงานไม่งั้นชะต าชีวิตท่านเจริญย ากร วยย ากบอกเลย
เพร าะดว งของท่านโดยปกติหากพบพาลเพื่อนดี จะหนุนจะดึงกันไปทำมาหากินที่ดีอยู่แล้วอย่ าคบเพื่อน
ที่ชวนกันไปทำผิดอย่ าไปยุ่งลึกท่านเป็นคนจิตใจดีไม่ค่อยมีพิ ษมีภั ยกับใคร จริงใจกับเพื่อนฝูง
ดว งชะต าชีวิตของท่านจะรว ยได้ต้องผ่านความลำบ ากหลายครั้งเพื่อเป็นบททดสอบสุขภาws ะวั งเ รื่ อ งการกิน
และน้ำหนักไว้หน่อยอาจทำให้ไม่สบ ายได้ 2564 เป็นต้นไป
ที่มา

Leave a Reply

Your email address will not be published.